Άνδρας
Γυναίκα
Ανα Είδος
Ανα Περίσταση

Δωρεάν μεταφορικά από 70€ - Δωρεάν Αλλαγή  [ Είσαι μέλος στη VARDAS REWARD CARD; Κάνε εγγραφή εδώ! ]

Store Locator
Εξυπηρέτηση Πελατών: 211 6006800 | Δευτ. - Παρ. 09:00 - 17:00

Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Ο κάτοχος της κάρτας (στο εξής «Κάτοχος» ή «Μέλος» συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους συμμετοχής στο προωθητικό πρόγραμμα επιβράβευσης με την ονομασία «Vardas Rewards Club» (στο εξής το «Πρόγραμμα») και τους όρους χρήσης της κάρτας μέλους με την ονομασία «Vardas Rewards Loyalty Club» (στο εξής η «Κάρτα») που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»):
I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα σε όλα τα καταστήματα VARDAS & BCBG MAXAZRIA με τον εξής τρόπο:
Συγκέντρωση πόντων με αγορές σε όλα τα καταστήματα VARDAS και BCBG MaxAzria σε όλη την Ελλάδα, όλο τον χρόνο ακόμα και σε περίοδο εκπτώσεων. Εξαιρούνται τα corners VARDAS στα πολυκαταστήματα Attica & notos galleries, & τα εκπτωτικά καταστήματα VARDAS OUTLET.
Κάθε πόντος αντιστοιχεί σε ένα (1) ευρώ. Σε κάθε αγορά ο Κάτοχος πιστώνεται με πόντους ίσους με το 10% της αξίας της αγοράς του (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει ο κάτοχος, μπορεί να το εξαργυρώσει σε κάθε επόμενη αγορά του, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της επόμενης αγοράς. Στην περίπτωση πληρωμής της συναλλαγής με πιστωτική κάρτα που έχει πρόγραμμα επιβράβευσης, το 10% της Κάρτας υπολογίζεται συμψηφιστικά με την παροχή της πιστωτικής κάρτας.
Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στα καταστήματα VARDAS & BCBG MAXAZRIA, εξαιρουμένων των corners VARDAS στα πολυκαταστήματα Attica & notos galleries, καθώς και των εκπτωτικών καταστημάτων VARDAS OUTLET. Η εξαργύρωση δεν μπορεί να γίνει κατά την περίοδο των εκπτώσεων ή με αγορά προϊόντων σε προσφορά.
Η εξαργύρωση γίνεται πάντα με την επίδειξη από τον κάτοχο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου που τεκμηριώνει την ταυτότητά του.
2. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Εταιρείας και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της, να τη φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση και να μην την μεταβιβάζει προς περαιτέρω χρήση σε άλλο πρόσωπο.
3. Η κάρτα είναι απεριορίστου χρονικής ισχύος. Οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί στην κάρτα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε ένα 12μηνο από την ημέρα αγοράς. Ο Kάτοχος οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το ταμείο της Εταιρείας.
4. Η κάρτα είναι ενεργοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα είτε χειρόγραφα σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα που διατηρεί η Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.vardas.gr.
5. Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με την Εταιρεία για την απόκτηση των προσφορών σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρόγραμμα της Εταιρείας, με βάση τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημά της.
6. Ο κάτοχος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των πόντων εξαργύρωσης από τα ταμεία της Εταιρείας ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος στο τηλέφωνο 211 6006800 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00)
7. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην Εταιρεία τυχόν αλλαγή στη διεύθυνση που δήλωσε, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας. Επίσης ο κάτοχος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Κέντρο Εξυπηρέτησης του προγράμματος, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας.
8. Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί ή να καταργεί τις προσφορές της καθώς και τους Όρους του προγράμματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή του. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας και σε εμφανή σημεία μέσα στα καταστήματα.
II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των Μελών, τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στην Εταιρεία με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα είτε χειρόγραφα σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα που διατηρεί η Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.vardas.gr, εμπίπτουν στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται κάθε φορά, ήτοι: για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τη δημιουργία Λογαριασμού Μέλους, για την προστασία του Λογαριασμού Μέλους από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες, για τη συλλογή και εξαργύρωση πόντων του Μέλους και την εν γένει εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας σε διατάξεις της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, για την πάσης φύσης επικοινωνία μας με τα Μέλη (ενδεικτικά για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο έχει δηλώσει το Μέλος, καθώς και για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχει γνωστοποιήσει από το προσωπικό της Εταιρείας μας), για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και προσφορών/προτάσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των Μελών, για web push notifications, για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, για την αποστολή αιτημάτων έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
2. Με την εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα, την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής Μέλους είτε χειρόγραφα σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα που διατηρεί η Εταιρεία, είτε ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.vardas.gr ή/και την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, το Μέλος παρέχει κατ' ελεύθερη επιλογή του, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του βάσει των παρόντων Όρων Συμμετοχής και Όρων Χρήσης, τους οποίους Όρους το Μέλος δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Το Μέλος έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που έχει χορηγήσει στην Εταιρεία μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την αποστολή σχετικού e-mail στη διεύθυνση customercare@vardas.gr. Η ως άνω ανάκληση της συγκατάθεσής του Μέλους δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Επιπλέον, το Μέλος έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να ζητήσει την άμεση διαγραφή του από το Πρόγραμμα, τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, να ασκήσει το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων του ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, όπως και να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα προβλέπεται σήμερα ή τυχόν προβλεφθεί στο μέλλον βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (σήμερα άρ. 15-22 του υπ' αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής e-mail στην Εταιρεία μας.
3. Τα δεδομένα των Μελών διατηρούνται από την Εταιρεία μας για όσο χρόνο τα Μέλη παραμένουν εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα ή για δέκα (10) έτη από την πραγματοποίηση της τελευταίας αγοράς τους από φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας ή για όσο χρόνο τυχόν απαιτείται από το νόμο, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Αναφορικά με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας, τα δεδομένα των Μελών διατηρούνται για όσο χρόνο τα Μέλη παραμένουν εγγεγραμμένοι στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter).
4. Η επεξεργασία των δεδομένων των Μελών διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων των Μελών διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τις παροχές του Προγράμματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη συλλογή και εξαργύρωση πόντων, την παροχή ειδικών προσφορών σε Μέλη κλπ) και οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των δεδομένων των Μελών με: α) τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: για την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-banking ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των δεδομένων των Μελών, για μεταφορές και παραδόσεις, για φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, για διανομή e-mail, για έρευνα και ανάλυση, για διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και για διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων), β) άλλους τρίτους φορείς, στο βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Κάρτας ή παραβιάσεων των παρόντων Όρων, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη), γ) άλλους τρίτους, στους οποίους τα ίδια τα Μέλη έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Μελών, καθώς και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον υπ' αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, παρέχουμε στους τρίτους παρόχους μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα των Μελών μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό των Μελών είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων των Μελών του Προγράμματος για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας να τηρούν εχεμύθεια και να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς του Προγράμματος θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μελών, μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που το Μέλος παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα του. Εντούτοις, λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.
6. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και ιδίως τον υπ' αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Παρόλαυτα, σε περίπτωση που κάποιο Μέλος θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρεία μας παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +302106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr].
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την επεξεργασία και την προστασία τους από την Εταιρεία μας, καθώς και τα δικαιώματά τους, τα Μέλη καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας στο www.vardas.gr.

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Here is our privacy policy
">