ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Δωρεάν μεταφορικά από 70€ - Δωρεάν Αλλαγή  [ Είσαι μέλος στη VARDAS REWARD CARD; Κάνε εγγραφή εδώ! ]

Store Locator
Εξυπηρέτηση Πελατών: 211 6006800 | Δευτ. - Παρ. 09:00 - 17:00

 

Όροι διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ, στο εξής « Εταιρεία», διοργανώνει διαγωνισμό για αγορές από το Online store “VARDAS” (https://www.vardas.gr) και τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη στους όρους λίστα, (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της  Εταιρείας.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 13/12/21  (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Πέμπτη 23/12/2021 (εφεξής  η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά συνολικής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 40€ (βάσει απόδειξης αγοράς), είτε Online μέσω της ιστοσελίδας του “VARDAS” https://www.vardas.gr , είτε σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα που συμμετέχουν στον «Διαγωνισμό». Ο συμμετέχων μπορεί να προβεί σε όσες αγορές επιθυμεί κατά το διάστημα αυτό, αλλά μία μόνο εξ αυτών  δύναται να κληρωθεί . Ο συμμετέχων πραγματοποιεί τις αγορές του παραθέτοντας τα στοιχεία του για την έκδοση της απόδειξης, όπως αυτά ορίζονται και απαιτούνται από τη φόρμα του παραστατικού Βάσει των ως άνω στοιχείων  και του αύξοντος αριθμού της απόδειξης λιανικής αγοράς θα μπορεί να κληρωθεί και να ταυτοποιηθεί ο νικητής. Κατά την αγορά ο συμμετέχων συναινεί  η Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail με σκοπό την προώθηση προσφορών, προϊόντων και ενημερωτικού υλικού επιλέγοντας «Ναι» στην ερώτηση «Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό για προσφορές και εκδηλώσεις μέσω email» ή ενημερώνοντας σχετικά τον υπάλληλο  κατά την έκδοση του παραστατικού αγοράς από το φυσικό κατάστημα. Με τη συμμετοχή του  παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία  για την ανακοίνωση του ονόματός τουμ εφόσον είναι ο νικητής,  στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/VardasStores. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η  Εταιρεία ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η  Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

5. Δώρα. Είκοσι τέσσερις (22) τυχεροί θα κερδίσουν μετά από δώδεκα (11) ημέρες διαγωνισμού και δύο (2) ημερήσιες κληρώσεις, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6, από μία δωροεπιταγή συνολικής αξίας 80€. Η δωροεπιταγή μπορεί να εξοφληθεί online μέσω του https://vardas.gr ή σε ένα από τα καταστήματα της Εταιρείας , που συμμετέχουν στην ενέργεια και θα επιλεγεί από τον νικητή.  Τα Δώρα, όπως αναγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να εξοφληθούν στο ακέραιο της αξίας τους, όπως αυτή αναγράφεται και αναφέρεται στους όρους του «Διαγωνισμού». Οι αγορές με τη χρήση της δωροεπιταγής, οποιονδήποτε προιοντων κι αν επιλέξει ο νικητής, θα γίνεται στην αρχική τους τιμή, όχι στην εκπτωτική. Η  Εταιρεία δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των Δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού. Από τον  διαγωνισμό θα αναδειχθούν με κλήρωση είκοσι τέσσερις (22) νικητές , που θα κερδίσουν μία δωροεπιταγή αξίας έως 80€, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5. Οι νικητές  θα ανακηρύσσονται με διαδικασία  ηλεκτρονικής κλήρωσης, η  οποία θα πραγματοποιείται μία φορά την ημέρα στις 12:00 π.μ.  από την οποία θα προκύπτουν 2 νικητές και θα αφορά όσους προέβησαν σε αγορά την προηγούμενη ημέρα της κλήρωσης. Πρώτη ημέρα κλήρωσης ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2021 και αφορά όσους προέβησαν σε αγορά την 13η Δεκεμβρίου. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με τις αγορές της 23ης Δεκεμβρίου 2021 και  ο νικητής θα κληρωθεί και θα ανακοινωθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021, οπότε  ολοκληρώνεται  Διαγωνισμός . Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω (αφαιρουμένων των νικητών), από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκάστοτε κλήρωσης.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Οι νικητές θα ανακοινώνονται καθημερινά μέσω της Facebook (FanPage) “VARDAS” (https://www.facebook.com/VardasStores) και θα ενημερώνονται μέσω e-mail και τηλέφωνου την ίδια μέρα της διεξαγωγής κάθε κλήρωσης, ώστε να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους για την παραλαβή των δώρων τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού μέσα σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσής τους, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα για  Δώρο.

8. Παραλαβή των Δώρων. H αποστολή των δωροεπιταγή δύναται να γίνει μέσω email ή με παραλαβή από το κατάστημα και τα έξοδα θα βαρύνουν την Εταιρεία. Η χρήση της επιταγής για αγορές στα καταστήματα και online θα πρέπει να γίνει εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών. Για online αγορές με χρήση της επιταγής, απαιτείται η επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών και η καταχώρηση της παραγγελίας τηλεφωνικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-6006800 από 9:00 πμ έως 18:00μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή, email: customercare@vardas.gr 

9. Ευθύνη. Η Εταιρεία  ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον το σύνολο των Δώρων διατεθεί, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι  οποιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.vardas.gr/el/contest/vardas-shop-and-win

11. Προσωπικά Δεδομένα. Η  Εταιρεία τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την ολοκλήρωση ανάδειξης του νικητή  και για την παράδοση του Δώρων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679/) («ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πέρα από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της  Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία το Διαγωνισμού.  Η ενημέρωση των συμμετεχόντων επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α’.

12. Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους  όρους του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας  μέσω του διαδικτυακού τόπου της , με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Πληροφορίες– Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων  μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 211-6006800 από 9:00 πμ έως 18:00μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του.

       

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679/) («ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019

 

Η παρούσα ενημέρωση εξηγεί πως η ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ («ΒΑΡΔΑΣ») συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, για τη συμμετοχή τους σε αυτόν (Διαγωνισμός).

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η ΒΑΡΔΑΣ, με έδρα την Αθήνα στην Λ. Μεσογείων 225.  Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΒΑΡΔΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@vardas.gr ή να καλείτε τον Υπεύθυνο Απορρήτου, που έχει ορίσει η ΒΑΡΔΑΣ , στο 211 6006800 για τα ερωτήματα σας ή για να ασκήσετε τα δικαίωματά σας.

2. Η ΒΑΡΔΑΣ συλλέγει δεδομένα σας σχετικά με τον Διαγωνισμό κυρίως από εσάς.

3. Η ΒΑΡΔΑΣ καταγράφει το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, email, σταθερό και κινητό τηλέφωνο), τα οποία  αποτελούν απλά προσωπικά δεδομένα.

4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και την κλήρωση του νικητή.  Η ΒΑΡΔΑΣ δεν καταρτίζει προφίλ πελατών ούτε λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με αυτοματοποιημένα μέσα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

5. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης της ΒΑΡΔΑΣ στα κεντρικά γραφεία.

6. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

7. Η ΒΑΡΔΑΣ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, αλλοίωση και καταστροφή. Τα πληροφοριακά συστήματα της ΒΑΡΔΑΣ προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης και ελέγχους σε διάφορα επίπεδα. Η ηλεκτρονική διακίνηση δεδομένων γίνεται με κρυπτογραφημένα μηνύματα και αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης του παραλήπτη. Η ΒΑΡΔΑΣ εφαρμόζει διαδικασίες αντιμετώπισης παραβίασης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, που βρίσκεται εντός ΕΟΧ και συντηρείται μόνο από ειδικούς που βρίσκονται στον ΕΟΧ.

8. Η ΒΑΡΔΑΣ διατηρεί σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία τα προσωπικά δεδομένα σας όσο διαρκεί ο Διαγωνισμός και για 6 μήνες μετά την λήξη του, εκτός αν ο νόμος επιβάλλει την διατήρησή τους για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

9. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (κάποια υπόκεινται σε περιορισμούς):

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Δικαιούστε να ζητήσετε από την ΒΑΡΔΑΣ να σας παράσχει (α) δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται και (β) πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία τους (π.χ. ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται, για ποιον σκοπό).

Δικαίωμα Διόρθωσης: Δικαιούστε να ζητήσετε από την ΒΑΡΔΑΣ τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας, εάν είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή έχουν αλλάξει.

Δικαίωμα Διαγραφής: Δικαιούστε να ζητήσετε από την ΒΑΡΔΑΣ την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν, μεταξύ άλλων, δεν είναι πλέον απαραίτητη ή νόμιμη η επεξεργασία τους.

Δικαίωμα Περιορισμού: Δικαιούστε να ζητήσετε από την ΒΑΡΔΑΣ να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή δεν είναι πια απαραίτητη.  Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η ΒΑΡΔΑΣ επιτρέπεται μόνο να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Εάν η ΒΑΡΔΑΣ επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για την επιδίωξη έννομου συμφέροντός της, δικαιούστε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.  Αν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η ΒΑΡΔΑΣ θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν καταδείξει υπέρτερους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Here is our privacy policy
">